Profesjonalne usługi doradcze dla sektora publicznego i prywatnego

Poznaj naszą firmę

Refunda
 • Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w opracowaniu analiz oraz strategii związanych z elektromobilnością.

 • Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie dla samorządów we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami.

 • Zespół REFUNDA wspiera miasta w kompleksowym opracowaniu planu adaptacji miasta do zmian klimatu.

 • W ramach inwestycji realizowanych według formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego PPP.

 • REFUNDA oferuje kompleksowe przygotowanie lub aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • REFUNDA oferuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (plan mobilności, Sustainable Urban Mobility Plan).

 • REFUNDA oferuje przygotowanie lub aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 • Zespół REFUNDA wspiera gminy w opracowaniu lub dostosowaniu planu aglomeracji do wytycznych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

 • Zespół REFUNDA realizuje liczne projekty doradcze z zakresu pomocy publicznej.

 • Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby

  Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie w opracowaniu analiz oraz strategii marketingowych.

 • Zespół specjalistów REFUNDA zrealizował ponad 100 projektów doradczych dla branży transportu zbiorowego w całej Polsce.

 • REFUNDA konsultuje, dla swoich Klientów, zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.

Ponad 10 lat usług doradczych dla podmiotów w całej Polsce 

Spółka REFUNDA skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług konsultingowych na rzecz jednostek sektora publicznego, spółek komunalnych i instytucji państwowych. Realizujemy liczne projekty w całym kraju o charakterze prawnym, ekonomiczno-finansowym i inżynieryjno-planistycznym. Posiadamy doświadczony zespół specjalistów z niezbędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami.  

Skontaktuj się z nami