Wnioski

Program "Zielony transport publiczny"

REFUNDA oferuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie lub pożyczkę z programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Zielony transport publiczny", tj. w szczególności:

  1. wykonanie mapy identyfikującej planowane trasy, stacje ładowania, inne istotne dla wniosku elementy – wg wymogów programu
  2. sporządzenie kompletnej analizy wykonalności zamierzenia – wg wymogów programu
  3. przygotowanie modelu finansowego wykazującego, że w przypadku otrzymania dotacji łączna rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej wartości – wg wymogów programu
  4. pomoc w zmianie lub przedłużeniu obecnej umowy powierzenia zawartej z operatorem publicznego transportu zbiorowego (stanowi ona jeden z istotnych załączników do wniosku)

Celem programu "Zielony transport publiczny" jest obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach bezzwrotnego dofinansowania lub pożyczki można wnioskować o zakupy lub leasingi dotyczące:

  • autobusów elektrycznych (do 80% dofinansowania)
  • autobusów elektrycznych – wodorowych (do 90% dofinansowania)
  • trolejbusów (do 80% dofinansowania)
  • w ramach zakupów taborowych można uzyskać dofinansowanie także na szkolenie kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów
  • modernizacji i / lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych / leasingowanych pojazdów, w tym w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo siecią trakcyjną (do 50% dofinansowania)

Wnioski można składać do NFOŚiGW w trybie ciągłym, w okresie od 04 stycznia do 15 grudnia 2021 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków.

Więcej informacji o programie "Zielony transport publiczny" można przeczytać tutaj.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami